JÜRİLER

Öğrenci Kategorisi

Aktan Acar
(Dr. Öğretim Üyesi – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında lisans, 2003 yılında yüksek lisans derecelerini alan Aktan Acar 2004 yılında, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich)Mimarlık Bölümü’nde ikinci yüksek lisans çalışmasını yaptı.

Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Psikolojisi doktora programına devam etti. Mimarlık doktorasını 2015 yılında Çankaya Üniversitesi’nde tamamladı.TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına katıldı,ulusal ve uluslararası atölyelerde katılımcı ve yürütücü oldu.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin ilk koleksiyonunun araştırılması ve oluşturulması çalışmalarını yürüttü.Gazi Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümlerinde ders verdi.

2016 yılından bu yana TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak Temel Tasarım Stüdyosu'nu yürüten Acar mimari ifade, anlatım ve sunum teknikleri dersleri verdi.

Farklı ekiplerle katıldığı ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarından aldığı derece, mansiyon ve satınalma ödüllerine sahiptir.

Mimarlık öğrencilerinin görsel-mekânsal algı ve becerilerinin izlenmesine yönelik olarak nöropsikolojik testlerin, sanal, arttırılmış ve karıştırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımı üzerine çalışıyor. Minecraft Education Edition gibi oyun tabanlı öğrenme ortamlarının ve oyun platformlarının mimari tasarım eğitimi içinde etkin kullanımı üzerine araştırmalarını sürdüren Acar, üniversite ve ilkokul öğrencilerini buluşturduğu iklim değişikliği atölyeleri yürütmektedir.

Mimarlar Derneği 1927 74. Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olan Aktan Acar, Vitruvius araştırmacısı ve De Architectura okuyucusudur.

   
   
Prof.Dr. Ece Ceylan Baba
(Dekan, Prof. Dr. – Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı’nda, doktora programını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tasarım Sorunları Programı’nda tamamlayarak doktor ünvanını aldı. 2016 yılındadoçent, 2021 yılında profesör olan Ece Ceylan Baba, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi’dir. Mayıs 2017’den bu yana aynı üniversitede Mimarlık Bölüm Başkanıve Temmuz 2021'den bu yana Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Akademik alandamimariütopyalar ve distopyalar, yüksek yapılaşma, küreselleşme, kullanıcı katılımı, çevre ve kentli psikolojisi, konut tipolojileri ve loft kavramı konularında çalışmakta; inceleme, araştırma ve yayınlarını bu alanlarayönelikolaraksürdürmektedir. İdeal Kent ArayışındaMimariÜtopyalar(Aralık 2020), Tasarım Demokrasisi ve İstanbul (Eylül 2012) ile Loft: Modernizmden Postmodernizme Geçiş Sürecinde Loft Mimarisi ve İstanbul’daki Yansımaları (Nisan 2015) adlı üç kitabı bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel meslek yaşamına Baba Mimarlık’ın kurucu ortağı olarak devam eden Ece Ceylan Baba, İMSAD ve TUCSA adlı sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

   
   
Sertaç Ersayın
(Endüstriyel Tasarımcı)

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Koç Üniversitesi MBA mezunu olan Ersayın, birçok farklı grup ve marka için Tasarım ve Proje Geliştiren, Mühendislik, Teknoloji Geliştirme, Endüstri Tasarım Bölümlerinde tasarımcı ve tasarımcı yöneticisi ve direktörü olarak görev aldı, daha sonra Uzak Doğu Direktörü olarak Çin ve Hong Konhg'da çalıştı. Kale Grubu'nda Tasarım ve İnovasyon Başkan Yardımcısı olarak görev alan Ersayın, beyaz eşya, küçük ev eşyaları ve tüketim ürünleri alanındaki deneyimlerine ilave olarak, bütünsel banyo projeleri, kaplama malzemeleri, mobilya alanlarında da sistem ve ürün geliştirmek üzere çalışmalar yaptı. Halen kurucusu olduğu firmasında tasarımın birçok farklı alanında danışmanlık ve tasarım geliştirme hizmetleri vermektedir. Yerel ve ulusal kalkınma sürecinde Tasarım'ın itici gücüne ve  diğer disiplinleri ortak hedefe odaklayan ve adeta tutkal gibi birbirine yapıştıran, buluşturan gücüne de inanmaktadır. Ulusal kalkınma politikaları içinde Tasarıım stratejileri oluşturulması için çalışmaları da olan Ersayın, Çin Hükümeti ve Yerel Yönetimleri ile yaklaşık 2 yıl çalışarak, Çin'in Made in China ve Designed in China geçiş süreci içerisinde görevler üstlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası birçok komite, düşünce klübü, STK ve komisyonlarda görevleri olan Ersayın, yönettiği projelerin dışında dünyanın muhtelif kentlerinde konferans, konuşma ve atölye çalışmaları ile iş dünyası ve öğrencilere bildiklerini aktarmakta ve onlardan öğrenmeye devam etmekte, dünyamızın sınırlı kaynaklarının kullanımı ve yaşlanan nüfusun sorunlarına dikkat çekmektedir. Halen WDO (Dünya Tasarım Örgütü)YK üyesi olan Ersayın, aynı zamanda ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) başkanlığı görevini de üstlenmektedir.

   
   
Pınar Gökbayrak
(PAB Mimarlık, Mimar)

Pınar Gökbayrak, 2007 yılından itibaren faaliyetini sürdüren PAB Mimarlık’ın Ali Eray ve Burçin Yıldırım ile birlikte kurucu ortaklarındandır. Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki orta öğretiminin ardından, 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladı, lisans eğitiminin bir bölümünü Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde sürdürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda 2007 yılında tamamladığı yüksek lisans çalışması ile Mimarlık Vakfı 2. Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi’nde yer aldı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası ölçekli yarışmalarda ödüller aldı, ulusal ve uluslararası mimarlık seçkilerine dahil oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nde stüdyo yürütücülüğü yaptı. 2004-2012 yılları arasında Betonart mimarlık dergisinin editörlüğünü üstlendi. 13. Venedik Mimarlık Bienali’nde Dünyanın En Başarılı Genç Mimarları Seçkisi’nde yer aldı. 2015 yılında Arkitera Genç Mimar Ödülü'ne layık görüldü. Pınar Gökbayrak, mimari yayınlar için makaleler kaleme almakta ve çeşitli üniversitelerde jüri üyeliklerine devam etmektedir. Halen Özyeğin Üniversitesi’nde stüdyo yürütücülüğü yapmaktadır. PAB Mimarlık çatısı altında, pek çok aktörün paydaş olduğu pabedu grubu ile eğitim mekanları üzerine çok disiplinli araştırma çalışmaları yürütmektedir.

   
   
Şule Koç
(Sule Koc Design, Tasarımcı)

Şule Koç, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. 7 sene multidisipliner tasarım stüdyolarında tasarım direktörü olarak çalışmasının ardından, 2010 yılında Şule Koç Design adı altında ürün ve mekansal tasarıma odaklanan tasarım stüdyosunu kurdu. Tasarımları Red Dot Design Awards, German Design Awards gibi uluslararası ödüller aldı. Mobilya, aydınlatma, yapı elemanları ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden uluslararası firmalara tasarım ve tasarım danışmanlığı hizmeti vermektedir. 2018 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

   
   
Nilüfer Kozikoğlu
(Urban Atölye – Nilüfer Kozikoğlu Mimarlık, Mimar-Tasarımcı)

Mimar Sinan Üniversitesi’nin ardından Londra’da Architectural Association Tasarım Araştırma Laboratuvarından kentsel ve mimari tasarım yüksek lisansını tamamladı. Pratiğini Tuşpa Nilüfer Kozikoğlu Mimarlık Ajansı’nda, tasarım üretim ve araştırmalarını Urban Atölye’de sürdürmekte. 005 yılından bu yana farklı üniversitelerde konuk öğretim görevlisi olarak seminer dersleri ve tasarım stüdyoları yürütüyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödülleri bulunmaktadır.

Uluslararası koleksiyon tasarım platformu Adorno Istanbul seçkisinde yeralan Kozikoğlu’nun UA-Fibrobeton işbirliği ile yürüttüğü patent sürecinde Alveosis Kabuk Sistemini MIT Boston ve Zurih ETH Digital Concrete konferansında sundu. Architecture Foundation İstanbul-Londra değişim programında İstanbul’u temsilen seçildi. Alman Kızılhaçı için hastane, Bakırköy RSH Hastanesi için masterplan, İÜ hastaneleri planlama stratejisi, Kayseri’de psikiyatri hastanesi projesi gibi ölçeklerde projeler yaptı. 2017 Uluslararası Bandırma Tasarım Parkı Yarışmasında ikincilik aldı. İzmir Ekonomi, Bilgi, Yıldız ve İstanbul Teknik üniversiteleri Mimarlık Bölümlerinde seminer ve tasarım stüdyolarında davetli öğretim görevlisi oldu. Halen Bilgi Üniversitesinde “hesaplamalı tasarım” seminer dersi ve 4.sınıf proje stüdyosu ortak yürütücüsüdür. Materyal ve mimari sentaks ağ yapıları ve hesaplamalı tasarım yöntemleri araştırmalarını SayaSaya girişimi altında topluyor, İTÜ mimarlık ve Tuşpa işbirliği ile yürütülen TUBITAK araştırma desteği ile Spacechase sentaktik tasarım ve oyun uygulamalarında ortak araştırmacıdır.İşleri ile Londra Tasarım Festivali, Milano Tasarım Haftası, Superstudio, Antalya Mimarlık Bienali gibi uluslararası etkinliklerde yeralmıştır.

   
   
Dürrin Süer
(M artı D Mimarlık, Mimar)

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı okulda tamamladı. 1987 - 2007 yılları arasında DEÜ Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Kurucu ortağı olduğu M artı D Mimarlık'ta 2007 yılından beri tam zamanlı olarak mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte, ekip olarak, 13. Ulusal Mimarlık Yapı Ödülü’ne, 5. Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Özel Ödülü’ne değer görüldü. Ulusal mimarlık yarışmalarında da çeşitli ödüller kazandı. Çeşitli mesleki dergilerde yazılmış yazıları bulunmakta, pek çok etkinliğe konuşmacı olarak katılmakta, mimarlık okullarında stüdyo yürütücülüğü ve yarışmalarda jüri üyelikleri yapmaktadır.

   
   Profesyonel Kategorisi

Dr. Onurcan Çakır
(Onurcan Çakır Mimarlık, Mimar)

İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Araştırma yapmak amacıyla yüksek lisans eğitiminin ikinci senesini Viyana Teknik Üniversitesi'nde geçirdi ve mimari akustik üzerine tez çalışmasını yine İTÜ'de teslim etti. 2012'de Urla'ya taşındı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Mimarlık Fakültesi'nde mimari akustik üzerine doktorasını 2019'da tamamladı. Çeşitli mimari proje yarışmalarında ödülleri ve akademik yayınlarda ağırlıklı olarak hacim akustiği, gürültü kontrolü, ses peyzajı ve mimari tasarım üzerine makaleleri bulunmaktadır. 2012-2018 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılı bahar döneminden beri İzmir Ekonomi Üniversitesi - Mimarlık Bölümü'nde yarı zamanlı Öğr. Gör. Dr. olarak üçüncü sınıf mimari proje derslerine girmekte, bunun yanında mimari akustik dersi de vermektedir. Proje ve uygulamasını gerçekleştirdiği Barbaros Evi projesi ile 2015 Türkiye Mimarlık Yıllığı'na seçilmiştir. 2017'de yine Barbaros Evi projesi ile 4. İzmir Mimarlık Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü almıştır. 2019'da ise bu proje Berlin Mimarlar Odası'nda düzenlenen "Türkiye'de Konut inşası: Güncel Yönelimler ve Modernizmin İzleri" sergisinde yer almıştır. 2021’de “GEMSS’21 Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi”ne seçilmiştir. Yerel malzeme kullanımının ön planda olduğu mimari tasarım ve uygulamalarına Onurcan Çakır Mimarlık adı altında Urla'da devam etmektedir.

   
   
Yelin Evcen
(Gönye Proje Tasarım, Mimar)

Liseyi İzmir Özel Türk Koleji’nde bitirdikten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Mimar Yelin Evcen, 1997 yılından itibaren iç mimarlık alanında sürdürdüğü profesyonel yaşamında çeşitli konut ve ofis projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında görev aldı. 2004 yılında ortakları ile birlikte kurduğu firmada pek çok başarılı projeye imza attıktan sonra bu firmadaki ortaklığını sonlandırarak İç Mimar Gönül Ardal ile beraber Gönye Proje Tasarım Mimarlık Ltd. Şti.ni kurdu.

Gönye Tasarım firmasında, ortağı ve bugün yirminin üzerinde ekip arkadaşı ile birlikte birçok markalı lüks konut, ofis ve showroom projesinin iç mimarisine imza attılar. Uzmanlık alanı olarak seçtikleri Markalı Konut Projeleri kapsamında yüze yakın büyük çaplı projenin satış ofisinden ortak alanlarına, daire tiplerinden soyal tesislerine kadar tüm iç mekanlarının tasarım ve projelendirmesini yaptılar ve birçok uluslararası ödülün sahibi oldular.

Sektöre katkıda bulunmak adına üniversite panel ve konferanslarında çok defa konuşmacı ve çeşitli etkinliklerde jüri üyesi olarak yer alan Yelin Evcen, Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir dönem ders vermiştir. Evli ve bir çocuk annesi olan Yelin Evcen, seyahat etmekten, doğada olmaktan, zaman ve mekandan bağımsız çalışmak ve gelişim odağı ile üretmekten keyif alır. Olaylara objektif yaklaşmaya, analiz etmeye ve ekip çalışmasına önem verir. İletişime değer verir, pozitif değişimi destekler, hayat boyu gelişime inanır.

   
   
H. Demir Obuz
(demirden | ilio, Tasarımcı)

Demir Obuz, Mehtap Obuz ve Sema Obuz ile beraber Demirden firmasını kurduktan sonra 1996 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Demirden ile birlikte, ürün, sergileme, etkinlik, satış noktası, kurumsal kimlik tasarımı gibi farklı tasarım alanlarını kapsayan çok yönlü, uluslararası projeler gerçekleştirdi. 2004-2006 senelerinde Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği’ni üstlendi ve halen üyeliği devam etmekte. 2008 senesinde Demirden’den ortaklarıyla beraber ilio markasını kurdu. ilio için yaptığı “twig” masif ahşap tabure Türkiye için bir ilk olan iF DESIGN AWARD’dagold ürün tasarımı ödülüne layık görüldü.

Birçok stand tasarımı exhibition design ödülü alırken, birçok ürün tasarımları da iF, Design Plus, Design Defined, Red Dot ve EDIDA ile ödüllendirildi. Halen kurucu ortağı olduğu Demirden ve ilio markalarının genel müdürlüğünü sürdürmektedir ve birçok tasarım yarışması jüriliği ve Türkiye’nin önde gelen tasarım üniversiteleri için dışarıdan eğitmenlik görevlerini üstlenmektedir. Bunların yanı sıra seminer ve çeşitli organizasyonlara konuşmacı olarak katılmaktadır.

   
   
Felekşan Onar
(Fy-Shan Glass Studio, Cam Sanatçısı)

Felekşan Onar'ın camdan çalışmaları kimlik, kurgulanmış anlatılar, tarihsel ilişkiler ve siyasetin toplum üzerindeki etkilerini ele alırken, kişisel tarihinin yanı sıra kolektif hafızadan da yararlanır. Özellikle farklı coğrafyalar arasında cam yapımı sanatıyla gelişen kültürel etkileşime odaklanan Onar çalışmalarında, aşık olduğu malzemenin şaşırtıcı özelliklerini sunmak için çeşitli cam yapım teknikleri kullanır. Her parça, üfleme, döküm ve eritme gibi cam yapım tekniklerindeki uzmanlığını yansıtır ve ustaca estetiği cama çevirerek hafiflik ve zarafet duygusunu öne çıkarır. Kendi deyimiyle cam sanatı üretmeyi, “sadece geçmişimi ve bugünümü değil, aynı zamanda geleceğe dair endişelerimi ve beklentilerimi de ifade ediyor. Cam aracılığıyla konuşuyorum, nefes alıyorum ve yaşıyorum,”şeklinde tanımlar.

Felekşan Onar, lisans eğitimini Cornell Üniversitesi'nde Ekonomi ve Müzik Tarihi bölümünde, lisans üstü eğitimini Harvard Business School'da tamamladı. İşe özel bir atölyede başladı ve daha sonra İstanbul Cam Ocağı'nda cam konusunda örgün eğitimini aldı. 2003 yılında, sınırlı sayıda fonksiyonel cam sanatı, objeler ve aydınlatma tasarlayıpürettiği atölyesi Fy-Shan Glass Studio'yu kurdu. Stüdyosunda uluslararası çapta tasarım markaları, mimarlar, iç mimarlar ve tasarım galerileri ile özel koleksiyonlar ve komisyonlar oluşturmak için işbirliği yapmaktadır.

Son kişisel sergiler arasında “Perched”, Victoria & Albert Museum, Londra (2019); “41X”, Palazzo Contarini Polignac, Venedik (2018); "Tünemiş. Felekşan Onar'dan bir yerleştirme”, Bergama Müzesi, Berlin (2018); grup sergileri arasında “Oh, What a World! What a World!”, New Jersey Görsel Sanatlar Merkezi, New York (2018); ve “1001 Gece”, Arkas Sanat Merkezi, İzmir (2018) yer almaktadır. Eserleri; Victoria & Albert Müzesi (Londra), Bergama Müzesi (Berlin) ve Fin Cam Müzesi (Riihimäki) gibi uluslararası koleksiyonlarda yer almaktadır.

   
   
Enis Öncüoğlu
(Öncüoğlu Architects Ltd. Şti, Mimar)

Enis Öncüoğlu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1989 yılında mimar olarak mezun olduktan sonra çalışmaya Öncüoğlu Mimarlık'ta başladı ve ofisin kurucusu mimar Hasan Öncüoğlu'nun vefatının ardından da 1996 yılında şirketin genel müdürlüğünü üstlendi. Moskova, Dubai, Taşkent gibi yerlerde ofisler kurarak çok uluslu mimarlık pratiğinin oluşmasında katkıda bulunmuştur. Enis Öncüoğlu pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almasının yanı sıra jüri üyelikleri de yapmıştır ve MAPIC, MIPIM, ProEstate, ARKIPARC gibi pek çok ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılarak mimarlık ve gayrimenkul alanlarındaki tecrübelerini paylaşmaktadır. Enis Öncüoğlu’nun TMMOB Mimarlar Odası üyeliği, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği), TMMMB (Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği) ve OMIM (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Birliği) Yönetim Kurulu Üyelikleri, AMPD (Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği) ve ICSC (International Council of Shopping Centers) üyelikleri bulunmaktadır. Öncüoğlu aynı zamanda TSMD Ankara Mimarlık Merkezi’nin kurucuları arasındadır. Kendisi çevresindeki mekanları, detayları ve kişileri kendi kadrajından fotoğrafçılıkla yansıtmayı merak haline getirmiştir. Fotoğrafçılık tutkusunu mimarlıkla harmanlayarak “Mimari Portreler” sergisini yaratmıştır. Kendisi artık Öncüoğlu Mimarlık İstanbul Ofisinin faaliyetlerinin artması ile İstanbul’da yaşamaktadır.

   
   

YarismayaBasvur

   
Bize Ulaşın İletişim Formu Hızlı Erişim

Ad Soyad (*)
E-posta (*)
Telefon (*)
Mesajınız
 
(*)doldurulması zorunlu alanlar

 
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat, Çankaya
Telefon: +90.312.447 27 40
E-mail: xonedesign@xonedesign.com
 
http://www.ccst.org.tr/ http://www.turkishceramics.com/ http://www.turkishglass.org/ http://www.ccst.org.tr/