KURALLAR

“XONE DESIGN COMPETITION”a katılmak için gerekli olan başvuru, tasarım açıklama ve sunum kuralları aşağıda sıralanmıştır:

Yarışma Başvurusu

a.   Ödül şartnamesi, ödüle katılım koşulları ve ödül ile ilgili tüm dokümanlar “www.xonedesign.com” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvurmak için form web sitesi üzerinden doldurulacaktır. Aynı zamanda olabileceği gibi önce başvuru formu doldurulup, sonrasında son başvuru tarihi olan 28 Mart 2022 Pazartesi saat 24.00’e kadar çizimlerini, renderlarını ve açıklamalarını içeren A1 paftaların kadar tasarımların teslimleri yapılabilir.

b. Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “XONE DESIGN COMPETITION ŞARTNAMESİ”ni okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi (www.xonedesign.com) aracılığıyla doldurulması ve yüklenmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler:

1. Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)

2. Taahhütname (Başvuru Belgesi 2)

3. Öğrenci Belgesi (Başvuru Belgesi 3) (Önemli: Yarışma proje  teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.)

4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)

c. Yarışmaya başvuranlar tasarımlarını son başvuru tarihine kadar (28 Şubat 2022 Pazartesi saat 24:00), her bir ölçekli çizim veya render yeterli çözünürlükte olmak üzere 300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında eklenmiş olarak beyaz zeminde, maximum 3 pafta ve her bir pafta maximum 20 mbyte A1 yatay boyutta hazırlanmalıdır. Pafta üzerinde açıklama metni yer almalıdır. Ödüle aday projeler rumuzları pafta üzerine ve dosya adı olarak yazılmış olarak xonedesign@xonedesign.com email adresine gönderilecektir. Gönderimler dosya transferi programları aracılığıyla yapılacaktır ve katılımcılar tarafından, başvuruların teslim alındığına dair, raportörlükten teslim alındı tutanak maili ile takip edilecektir.

Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak bu paftanın üst kısmına üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ ve kategori bilgileri, pafta içinde istenilen sunum tekniğinde tasarımı açıklama metni hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde her bir dilde Minimum 300 Maximum 500 kelime ile yazılacaktır. Açıklama metni tasarımın ihracat potansiyeli, yenilikçilik, farklılık, işlevsellik, estetik, kullanıcıya ve çevreye sağladığı katkı, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik konularını içermelidir. Rumuz bilgisi, katılımcının kimliğini açık edecek, çağrıştıracak şekilde olmamalı, anonim bir kurgu tercih edilmelidir. (Örn. Ali12345 hatalı kombinasyon, x1y2z378 doğru kombinasyon. Örnek amaçlı verilmiştir.)

ALAN 1 (RUMUZ VE KATEGORİ BİLGİLERİ) 

ALAN 2 (TASARIM AÇIKLAMASI – TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YAPILMALIDIR)


Yarışma Teslimi

a. Teslim edilmesi gereken belgeler 

  • Yukarıda belirtilen kurguda maks. 3 adet pafta teslim edilmelidir.

  • Plan, kesit ve görünüşler (1/20 ve/veya 1/10 ve/veya 1/5 ölçekli) (Yarışmacı tasarımlarının boyutlarına göre tasarımlarını en iyi anlatabilecek ölçekte çizimlerini hazırlayacaktır.)

  •  3B render, perspektifler ve/veya patlamış perspektifler

  • Proje hakkında ve görsellerle ilişkili kısa açıklamalar

  • Ürün Tasarımlarını anlatmak amacıyla video filmi teslim edilmelidir. Video film ürünün çevresinden görüntülerle üç boyutlu algılanmasını sağlamalı ve en fazla 1 dakika olacak şekilde yatay ve MP4 formatında hazırlanmalıdır. Katılımcının kimliği açık eden herhangi bir ses, görüntü, yazı olmamalıdır..

  • Pafta üzerindeki tasarım açıklama metni ayrıca .doc ya da .docx formatında teslim edilmelidir.

  • Ekip üyeleri tarafından ayrı ayrı imzalanmış Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Formu. (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Ve Bilgilendirme Formu şartname ekindedir.)

b. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben başvuru formunun yarışma sekreteryası tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir.

c. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun doldurulması tek başına yeterli değildir. Yukarıda belirtilen teknik koşulları sağlayan tasarımların son başvuru tarihi olan 28 Şubat 2022 Pazartesi’ye kadar xonedesign@xonedesign.com email adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tasarımını gönderip, başvuru formunu doldurmayanların da başvuruları dikkate alınmayacaktır.

d. Yarışmacılar yarışmaya, her 1 kategori maks. 1 tasarım ile, hepsi için ayrı başvuru yapmak şartıyla 6 tasarıma kadar başvuru yapılabilir.

e.  Başvuru formunun doldurularak web sitesine yüklenmesi, yarışmaya başvuran kişilerin ve tasarımlarının yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir.

f. Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri, kimlikleri sadece yarışma sekreteryası ve Birlik tarafından bilinecektir.

g. Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

h. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir. 
YarismayaBasvur

   
Bize Ulaşın İletişim Formu Hızlı Erişim

Ad Soyad (*)
E-posta (*)
Telefon (*)
Mesajınız
 
(*)doldurulması zorunlu alanlar

 
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat, Çankaya
Telefon: +90.312.447 27 40
E-mail: xonedesign@xonedesign.com
 
http://www.ccst.org.tr/ http://www.turkishceramics.com/ http://www.turkishglass.org/ http://www.ccst.org.tr/